Dane kontrahenta w dokumencie

Po wypełnieniu danych w polach kartoteki kontrahenta, wybrany kontrahent "zjawia się" na fakturę z tymi informacjami.

 

Na formatce dokumentu są dwie zakładki z parametrami opisującymi dokument, są to parametry:

podstawowe i

 

 

 dodatkowe